GDPR

Skydd av personuppgifter.

GDPR är en ny EU-förordning som börjar gälla den 25 maj 2018, tillsammans med en ny nationell lag, Dataskyddslagen. Den kommer att ersätta den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). De större förändringarna mot nuvarande regelverk är att kraven på hur företag och myndigheter får behandla dina personuppgifter skärps, samtidigt som dina rättigheter att påverka behandlingen ökar.Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av det data som vi sparar hos oss.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtal med er. Det kan vara namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress m.m. Dessa lagras hos oss på olika datamedia och överlämnas i vissa fall till andra aktörer som samverkar med oss för att arbetet ska kunna utföras.

Vid fotografering av id- och körkortsfoto, så sparas bilder ca 1 vecka efter fototillfället, för ev möjlighet till framtagning av flera till dig som kund.
Därefter tas bilderna bort.

Var kommer uppgifterna ifrån?

Vanligtvis kommer uppgifterna från dig och samlas in i samband med att du är kund eller ingår avtal med oss och utgör en förutsättning för att kunna ingå avtal.

Vilka rättigheter har du?

Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter, som t.ex namn och kontaktuppgifter. Du har också möjlighet att rätta felaktiga uppgifter samt begära radering av uppgifter efter avslutat avtalsförhållande. Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler.

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Vi mål är att du som kund till oss skall känna dig trygg med uppgiftshanteringen i samarbetet med oss.